CLADIUM 120 SAE 30, 40

Šīs eļļas piedevu komplekts īpaši izstrādāts ar dīzeļdegvielu vai kuģu dīzeļdegvielu maisījumu darbināmu dīzeļmotoriem un atbilst stingrākajām augsta efektīvā spiediena dīzeļmotoru prasībām. CLADIUM 120 raksturīgas ļoti labas mazgājošās īpašības, kas efektīvi samazina kvēpu nogulšņu un virzuļu uzdeguma veidošanos - virzuļu virsmas un gredzeni paliek tīri pat lieljaudas dīzeļmotoros. Pārdomāta šīs eļļas dispersijas piedevu izvēle novērš nogulšņu veidošanos motorā, kā arī atvieglo kaitīgo daļiņu atdalīšanu centrifūgā.Produkta pretkorozijas īpašības nodrošina motora iekšējo virsmu ilgstošu aizsardzību. Eļļas bāzes skaitlis saglabā augstu vērtību pat pēc ilgstošas lietošanas un nodrošina pastāvīgu motora darbības gaitā veidojošos skābju neitralizāciju. CLADIUM 120, pateicoties pretnodiluma īpašībām, spēj garantēt maksimālu motora detaļu mūža ciklu.Šīs eļļas pretputošanas īpašības nodrošina stabilas, aizsargājošas un gaisa burbuļus nesaturošas eļļas plēves veidošanos, tādējādi arī labu kustīgo detaļu eļļošanu. Neskatoties uz labajām mazgājošajām un dispersijas īpašībām, produktam piemīt samazināta emulģēšanās tendence, kas atvieglo motorā nonākuša ūdens un kondensāta separēšanu centrifūgā. ➣ Skatīt vairāk.

CLADIUM 300 SAE 30, 40

Raksturīgas ļoti labas mazgājošās īpašības, kas efektīvi samazina kvēpu nosēdumu, kā arī virzuļu un gredzenu uzdeguma veidošanos un tādējādi atvieglo detaļu kustību.Šis produkts spēj efektīvi neitralizēt skābju veidošanos, kuras rodas, sadegot augsta sēra satura degvielai. Šī īpašība sevišķi svarīga arī motoriem, kas darbojas ar vidēja sēra satura degvielu un raksturīgs neliels eļļas patēriņš. Proti, motoriem, kas darbojas zemu temperatūru diapazonā, kurā sērskābes kondensācija ir sevišķi stipra.Eļļas pretnodiluma īpašības pieļauj tā izmantošanu arī zobratu pārnesumu eļļošanai. Labā spēja pretoties emulģēšanai atvieglo motorā nonākuša ūdens un kondensāta atdalīšanu centrifūgā. Pretputošanas spējas nodrošina izturīgas un gaisa burbuļus nesaturošas eļļas plēves veidošanos, kas, savukārt, atvieglo detaļu kustību.CLADIUM 300 radīts pielietošanai četrtaktu motoros, kuri tiek darbināti ar mazutu. Šādiem motoriem, ņemot vērā sevišķi augsto sēra saturu degvielā, nepieciešamas eļļas ar augstu bāzes skaitļa vērtību. Konkrētais produkts teicami piemērots arī motoriem, kas darbojas ar dīzeļdegvielu un dēļ izmantošanas apstākļiem (zemi apgriezieni, biežs stop/start režīms) eļļā veido lielu daudzumu skābes saturošus savienojumus. Tā kā CLADIUM 300 lieliski darbojas arī lielu apgriezienu dīzeļmotoros, to var izmantot optimizācijas nolūkos, ja nepieciešams viens produkts gan motoriem, kas darbojas ar mazutu, gan motoriem, kas darbojas ar dīzeļdegvielu. ➣ Skatīt vairāk.

CLADIUM 400 SAE 30, 40

Produkts paredzēts četrtaktu dīzeļmotoriem, kuri tiek darbināti ar zemas kvalitātes un augsta sēra satura degvielu vai zemā virzuļu grupas temperatūrā. CLADIUM 400 ieteicams izmantošanai arī gadījumos, kad nepieciešams viens produkts gan motoriem, kas tiek darbināti ar mazutu, gan motoriem, kas tiek darbināti ar dīzeļdegvielu. CLADIUM 400 raksturīga ļoti laba mazgāšanas spēja, kura efektīvi novērš uzdeguma un nosēdumu veidošanos uz virzuļiem. Augsts eļļas sārmainums efektīvi neitralizē skābes saturošos savienojumus, kādi veidojas, sadegot palielināta sēra satura degvielai. Produkts izmantojams arī motoros, kuri darbojas ar vidēja sēra satura degvielu un patērē nelielu daudzumu eļļas. Vai arī tādos motoros, kuri darbojas zemu temperatūru diapazonā, kurā notiek sevišķi intensīva sērskābes kondensācija. Šīs eļļas pretnodiluma piedevu īpašības pieļauj tā izmantošanu zobratu pārnesumos. Labā spēja pretoties emulģēšanai veicinu vieglu motorā nokļuvušā ūdens un kondensāta separēšanu cenrifūgā. Pretputošanas īpašības palīdz izveidot noturīgu eļļas plēvi bez gaisa burbuļiem, kas nodrošina labu kustīgo detaļu eļļošanu. Produktam piemīt izteikta polaritāte, kas garantē efektīvu motora detaļu aizsardzību pret mitruma un sāls agresīvu iedarbību. ➣ Skatīt vairāk.

CLADIUM 50 SAE 30

Eļļa raksturojama ar labām mazgājošām un dispersijas īpašībām, kuras efektīvi samazina kvēpu, uzdeguma un nosēdumu veidošanos karterī un uz virzuļiem. Šīs eļļas oksidāciju mazinošās piedevas nodrošina motora iekšējo virsmu efektīvu aizsardzību pret degvielas agresīvo sadegšanas produktu uzkrāšanos. Tā kā CLADIUM 50 piemīt teicamas pretnodiluma īpašības, eļļa nodrošina ilgu detaļu mūža ciklu un samazina remonta un motora izjaukšanas nepieciešamības biežumu. Labā spēja pretoties emulģēšanai veicina vieglu motorā nokļuvušā ūdens un kondensāta separēšanu cenrifūgā. Pretputošanas īpašības palīdz izveidot noturīgu eļļas plēvi bez gaisa burbuļiem, kas nodrošina labu kustīgo detaļu eļļošanu. ➣ Skatīt vairāk.