GEUM 40

Eļļa veidota, izmantojot augstvērtīgas pamateļļas ar augstu viskozitātes indeksu un zemu sastingšanas punktu, kā arī rūpīgi piemeklētu piedevu komplektu, kas produktam nodrošina lieliskas mazgājošās, dispersijas, pretkorozijas, pretnodiluma un pretputošanas īpašības. Samazinātais sēra daudzums eļļā novērš uzdeguma veidošanos izplūdes traktā un sadegšanas kamerā, kas, savukārt, novērš priekšlaicīgas aizdedzes problēmu. GEUM oficiāli apstiprinājusi MDE rūpnīca un ieteicama arī Caterpillar, Cooper-Superior, Dressed-Rand (I, II, III kategorijas), Waukesha VHP, Deutz-MWM, Ulstein-Bergen motoriem, kuri darbojas ar sašķidrināto vai dabasgāzi. ➣ Skatīt vairāk.

GEUM C SAE 40

eni GEUM C ieteicams gāzes motoriem ar mehāniskās piedziņas kompresoru vai atmosfēriskajiem gāzes motoriem gan ar, gan bez katalītiskā neitralizatora un trokšņu slāpētāja. • eni GEUM C radīta, lai optimizētu tieši TBN/sulfāta pelnu proporciju. eni GEUM C oficiāli apstiprinājuši: - WARTSILA izmantošanai ar dabasgāzi darbinātos W250SG un W28SG sērijas motoros - GUASCOR izmantošanai ar dabasgāzi darbinātos \"F\" sērijas motoros• Tā veidota no augsta viskozitātes indeksa, zemas sastingšanas temperatūras pamateļļu bāzes un piedevu komplekta, kuru raksturo labas detergences-dispersijas spējas, kā arī nodiluma, oksidācijas un putošanās tendences novēršana. ➣ Skatīt vairāk.

GEUM E

GEUM E ražošanā tiek izmantotas augstvērtīga pamateļļas ar augstu viskozitātes indeksu un īpaši piemeklētu piedevu komplektu, kas nodrošina šai eļļai teicamas mazgājošās, dispersijas, oksidāciju mazinošas, pretputošanas, pretnodiluma un pretkorozijas īpašības arī ļoti smagos izmantošanas apstākļos. Pateicoties eļļas uzbūvei, GEUM E piemīt optimāla bāziskuma un sulfāta pelnu daudzuma attiecība. Augstā bāzes skaitļa vērtība nodrošina labu skābes veidojošo savienojumu neitralizāciju, izmantojot gāzi, ar lielu sērūdeņraža un citu piejaukumu daudzumu. ➣ Skatīt vairāk.

GEUM SX 40

eni GEUM SX radīta tieši ļoti gariem eļļas nomaiņas intervāliem. • Precīzi sabalansējot minerālo un sintētisko pamateļļu proporciju un pievienojot ekskluzīvas tehnoloģijas piedevas, panākta GEUM SX eļļas ārkārtīgi izteiktā oksidācijas stabilitāte. Tas, savukārt, ļauj būtiski pagarināt eļļas nomaiņas intervālus.• eni GEUM SX var izmantot stacionārajos motoros ar dzirksteļaizdedzi vai "dual fuel" (gāze/dīzeļdegviela) sistēmās. Pateicoties nelielajam sulfāta pelnu daudzumam eļļā, tā ir piemērota arī motoriem, kas aprīkoti ar katalītisko neitralizatoru. ➣ Skatīt vairāk.