ALISMA 32 PV

Speciāls produkts tvaiku un gāzes turbīnām, kā arī turbokompresoriem, ar ko var smērēt darbības laikā, iekārtu uzglabāšanas noliktavā, transportēšanas un dīkstāves laikā. ➣ Skatīt vairāk.

OTE 32 - 68

Smērvielas ar speciālām eļļas bāzēm ir izturīgākas pret oksidēšanos, nekā tradicionālas minerālās bāzes. Paredzētas visu tvaiku, gāzes un hidraulisko turbīnu daļu eļļošanai ➣ Skatīt vairāk.

OTE GT 32 - 46

Smērvielas ar speciālām eļļas bāzēm ir izturīgākas pret oksidēšanos, nekā tradicionālas minerālās bāzes. Speciālas piedevas ne tikai paaugstina tās iedarbību, bet arī pasarga no nodilšanas - “mild EP”, kas iegūst 46 punktus FZG pārbaudes 9. posmā. Šādas īpašības nodrošina universālumu un spēju eļļot kā gāzes turbīnas, tā arī tvaiku turbīnas, tāpēc tās ir ideālas kombinēta cikla iekārtām ➣ Skatīt vairāk.